2B-WELL.NLMichelangelo kreeg van een bewonderaar de vraag hoe het mogelijk was dat hij zo'n groot, massief blok steen met hamer en beitel zo kon bewerken dat het werd omgevormd tot een prachtig beeld.

De kunstenaar antwoordde: "Ik vorm niet de steen om tot een beeld, ik bevrijd het beeld dat in de steen zit opgesloten".

Dit citaat staat voor de visie van 2B-WELL.NL op hulpverlening.


Worden wie je bent

Psycho-sociale hulpverlening door 2B-WELL.NL is bedoeld om te ontdekken wie je bent en optimaal te worden wie je bent! Het werken vanuit kansen en mogelijkheden, in plaats vanuit beperkingen, blijkt effectief te zijn in het proces van verandering en herstel.